Video oyunları iş dünyasında giderek daha iyi algılanıyor

YouTube için Censuswide tarafından yapılan bir araştırma sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ta ankete katılan işe alım görevlilerinin % 59'unun oyun oynayan adayları işe almayı tercih ettiği görülmektedir. 

Fransa'da yapılan anket sonucunda, edindikleri becerileri video oyunları aracılığıyla gösteren iş adaylarının işe alım görevlilerinden büyük övgü aldığını gösteriyor. Özellikle, işverenlerin % 56'sı bu tür adaylardan özellikle etkilendiklerini belirtti. Çünkü bu insanların stratejik düşünme, problem çözme, baskı altında soğukkanlılığı koruma ve etkili iletişim gibi beceriler geliştirdiği görülmektedir. 

Oyuncuların, kendileri de oyun oynamanın avantajlarını kabul ediyor ve % 60'ı YouTube gibi platformlarda diğer oyuncularla etkileşimde bulunmanın daha fazla güven kazanmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. 18 ila 26 yaşları arasındaki katılımcıların % 47'si işle ilgili zorluklarla yüzleşmek için daha fazla özgüvene sahip olduğunu iddia etti.  

İşverenler ise bu özelliğe yüksek bir değer veriyor ve Fransız işe alım görevlilerinin % 67'si genç iş arayanların (25 yaşın altında) son beş yılda özgeçmişlerinde oyundan hobi olarak giderek daha fazla bahsettiğini bildiriyor. 

Photo Credits : Photography Sean Do / Unsplash © 

With ETX / DailyUp

En çok oynanan oyunlar